Lars Leijonborg avgår

Idag på förmiddagen har Lars Leijonborg (FP) meddelat att han avgår som högskole- och forskningsminister. Mer om detta på regeringens webb, GP m.fl. medier.

Leijonborg säger själv att han nu gjort sitt i politiken efter fyra decennnier och ett 20-tal val.

Under åren sedan valet 2006 har jag som ledamot i riksdagens utbildningsutskott fått förmånen att arbeta med Lars Leijonborg och hans stab inom vårt alliansarbete. Han är en bra person som under sin tid som minister gjort viktiga avtryck i politiken. Jag kan ge tre exempel där han gjort skillnad:

  • Forskning – en forsknings- och innovationspolitisk proposition är beslutad och klar. Den ger den största satsningen någonsin på svensk forskning.
  • ESS – allt är nu klart att den stora och viktiga forskningsanläggningen ESS placeras i Lund. Detta efter hårda internationella förhandlingar.
  • Kårobligatoriet – så sent som igår fattade riksdagen beslut om kår- och nationsobligatoriets avskaffande efter decennier av politisk debatt.

Jag vill säga tack till min namne för ett väl utfört arbete och samtidigt önska honom lycka till!

zp8497586rq