Riksdagsdebatt – lika villkor i skolan

div xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>

Nu debatteras förslag om att ge kommunala och fristående skolor lika villkor. Varken bättre eller sämre. Bra och viktigt. På bilden syns Gunilla (KD) på skärm i kammaren.zp8497586rq