Äntligen avskaffas kårobligatoriet!

iksdagen beslutade idag om att avveckla kårobligatoriet. Den 1 juli nästa år avskaffas tvångsmedlemskapen och ett frivilligt kårmedlemskap införs. Det är en historisk dag när riksdagen nu kommer till avlut efter decennier av politisk debatt.

Med riksdagens beslut får vi en frivillighet i medlemskapet och en grund för en fortsatt bra verksamhet bland studentkårer och nationer.

Beslutet innbär följande:

  • Det är idag obligatoriskt för studenter att gå med i en studentkår. Studenter som inte betalar kår- och nationsavgift stängs av från undervisningen och nekas skriva tentamen.
  • Från och med den 1 juli 2010 införs ett frivilligt kårmedlemskap. Alla studerande har rätt att tillhöra en studentkår men de får nu möjligheten att själva få välja om de vill ansluta sig eller inte.
  • Studentkårer och nationer får nu över ett års framhållning att kunna anpassa sig till de nya förutsättningarna.
  • Studentkårer får i framtiden, precis som idag, rätt att utse studentrepresentanter i universitet och högskolors styrelser, liksom i andra organ där representanter ska utses.
  • 30 miljoner skattekronor kommer varje år att ges till studentkårerna för att stödja det studentinflytande som sker i styrelser och andra sammanhang.
  • Studentkårer och nationer får fortsatt generösa skattevillkor på ett sätt få andra i Sverige har.

zp8497586rq