Vecka 24, 8 – 12 juni

Dagen efter valet….mer intryck på bloggen senare. I korthet ett resultat för (M) som är ett bakslag då det inte möter mina/våra förväntningar. Vi ökar, om än marginellt, och behåller fyra mandat, men jag hade hoppats på mer. Jag tror att vi kan dra en hel del slutsatser om resultatet och vad som fungerat och inte vad gäller kampanjen.

Idag är det en lugn dag efter två veckors intensivt kampanjarbete. Ska bland annat förbereda resten av veckan.

Imorgon tisdag inleds dagen med ett besök på Skolinspektionen. Vi i (M) i utbildningsutskottet ska tr

äffa dem och prata om inspektion av skolor och tillstånd för fristående skolor – detta efter att vi fått en del synpunkter från skolor och medarbetare i skolor.

På onsdag är det debatt i riksdagen om utbildningsfrågor. Lika villkor för fristående och kommunala skolor är ett av de ärenden som debatteras.

På torsdag träffas vi i utbildningsutskottet. På agenda står bland annat information från regeringen om vilka utbildningsfrågor man avser arbeta med som ordförande i EU under hösten.

Fredagen ägnar jag åt några möten och besök.

zp8497586rq