15 år sedan Chalmers blev stiftelsehögskola!

Idag är det exakt 15 år sedan regeringen beslutade att Chalmers skulle blir en stiftelsehögskola. Den 26 maj 1994 fattade den dåvarande borgerliga regeringen beslutet.

Som göteborgare och gammal chalmerist kan jag konstatera att stiftelseformen gagnat Chalmers. Skolan har utvecklats oerhört p

ositivt de senaste 15 åren – och i en omfattning och på ett sätt jag inte tror hade kunnat ske annars.

Jag hoppas att vi i riksdagen tillsammans med kollegorna i regeringen det kommande året ska kunna fatta beslut om att ge fler universitet och högskolor friheter som Chalmers nu haft i 15 år.

zp8497586rq