Chalmers & GU i topp – grattis!

Alliansregeringen har bestämt att göra en satsningar på spetsutbildningar inom entreprenörskap på högskolenivå. Högskoleverket har granskat ansökningarna och före

slår fyra utbildningar till regeringen som ranordnas.

Entreprenörsutbildningen som Chalmers driver tillsammans med Göteborgs Universitet har ansett som Sveriges bästa. Dessutom med en potential att vara i högsta internationella klass.

Grattis till Sjölander och alla andra säger jag!

zp8497586rq