Seminarium om klinisk forskning

På tisdag anordnar jag ett seminarium i riksdagen tillsammans med min kollega Finn Bengtsson (M) från Östergötland. Temat är klinisk forskning och nyttiggörande av forskningsresultat i vården.

Bakgrunden är att Sverige under lång tid varit framgångsrika på klinisk forskning samt att regeringen haft en utredare som lämnat förslag nu i veckan på hur denna position kan befästas och st

ärkas.

På tisdag e.m. berättaren utredaren i riksdagen om sina förslag. Förslagen kommenteras sedan av en vass panel. En av paneldeltagarna kommer från det spännade göteborgsbaserade företaget Orzone som jobbar med att minska fel i vården med tekniska och andra hjälpmedel.

Förhoppningen är att resonera om vad vi kan och bör göra i Sverige för att också fortsatt ha en vass klinisk forskning. Därtill om hur resultaten kan komma oss alla till del som patienter.

zp8497586rq