Apoteksmonoplet avskaffat – nu är det bara Kuba och Nordkorea kvar!!


Idag på eftermiddagen röstade vi i riksdagen igenom förslagen om att avveckla apoteksmonopolet.

Med beslutet blir det, genom en omreglering, fritt fram att starta apotek givet att man uppfyller grundkrav.

En del av reformen är att några hundra statliga apotek ska säljas till anställda – intresset är mångfalt större. Totalt har 1000 personer som idag arbetar på statliga apotek anmält intresse att själv

a ta över det apotek de arbetar på.

Huvudsyftet med reformen är att få fler apotek i Sverige och en bättre tillgänglighet. I dagsläget är det exempelvis svårt att kvällstid besöka ett apotek. Detta kommer nu att ändras.

På bilden syns minglet i korridoren utanför riksdagens kammare strax före omröstningen samt en bild när jag precis trycke på ja-knappen. Äntligen!

zp8497586rq