Radio Göteborg – kort inlägg om yrkesvux

dag sänder Radio Göteborg ett kort klipp om yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkesvux. Lars Johansson (S) tyck

er att regeringen borde göra mer. Jag tycker att vi gjort kraftfulla ökningar av yrkesvux, vanlig vuxenutbildning, högskoleplatser mm., vilket jag försöker förklara på 20 sekunder!!

zp8497586rq

zp8497586rq