Kvällsseminarium om fordonsbranschen

<img src="http://4.bp.blogspot.com/_BYE3EpC7cYs/Se9Ce4kLuvI/AAAAAA

AABGQ/gzALED3IStY/s320/image-upload-81-791035.jpg”/>

Lyssnar nu på fordonsföretagen. De berättar om problem de möter och möjligheter för framtiden. Bekymmersamt, inte minst AB Volvos nya varsel som kom idag.

zp8497586rq