643 055 441 kronor

Så mycket extra pengar får Göteborgs Stad av de extra pengar till kommuner och landsting som alliansens partiledare berättade om igår.

2010 blir det 264 787 534 kronor, 2011 blir det 189 133 953 kronor och under 2012 blir det 189 133 953 nya kronor. Total

t blir detta 643 055 441 kronor.

Sverige drabbas av krisen liksom hela omvärlden. De nya pengar som partiledare berättade om är ett viktigt bidrag för att kommuner och landsting ska kunna värna välfärdens kärna – skolan, vården och omsorgen – i krisen.

zp8497586rq