Träff med Konstfacks rektor!

Idag träffade alliansgruppen i riksdagens utbildningsutskott Ivar Björkman som är rektor för Konstfack.

Det har ju stormat en del under våren kring Konstfack. Med anledning av det ville vi i (M) att utbildningsutskottet skulle bjuda in Björkman för att få hans syn. Oppositionen totalvägrade då de menade att vi försökte läxa upp honom. Jag har skrivit lite om det på bloggen tidigare. Då oppostionen inte ville träffa Björkman ordnade vi istället ett eget möte för allianspartierna.

Idag träffade vi Ivar Björkman och Anders Stening. Stening är advokat och har lett den interna utredning om händelserna som Björkman tillsatte.

Mötet idag var väldigt bra. Björkman och Stening beskrev på ett bra sätt vad som hänt på skolan, hur man hanterat det, vad internutredning tittat på och vad man kommit fram till.

Det finns en hel del frågor att ställa med anledning av det som hänt. Vad som är konst och inte kan vi alla ha synpunkter på, men det lämnar jag som utbildningspolitiker därhän.

Den första frågan jag ställt mig är huruvida skolan medverkat indirekt till något brottsligt. I den delen friskriver sig Konstfack och hänvisar till att detta är en sak för polisen. Rimligt.

Den andra fråga jag ställt mig är vad som krävs för att få ut en examen givet att en elev (som redan fått examen) vägrat svara på frågor om sitt konstverk, alltså om han gjort konstverket , om det är gjort under studietiden osv. Konstfack hävdar att med de nya riktlinjer som nu finns på skolan ställs andra och hårdare krav för att bli godkänd – i korthet att en elev måste berätta vad han eller hon vill göra som examensarbete, få handledning under tiden och sedan slutligt redovisa detsamma. Detta är alltså “akademiska baskrav” och inte en begränsning i konstnärlig frihet. Jag tycker därmed att Konstfack rättat till en tydlig brist som tidigare funnits.

Vad kommer Konstfack att göra framgent? De säger att de nu ska ta fram nya riktlinjer för examensarbeten för att om möjligt undvika liknande problem i framtiden. De kommer också att komplettera detta med ett etiskt råd som kan ge elever och personal råd i etiska överväganden i utformning av konstnärliga examensarbeten. Framtiden får utvisa om detta är tillräckligt. Jag hoppas det – diskussionerna som varit har skadat skolans goda rykte och de har att göra för att bygga upp det igen.

Avslutningsvis – den 19 maj ska vi åka till Konstfack för att besöka skolan och då bl.a. se på deras vårutställning där elevernas examensarbeten ställs ut. Jag ser fram emot det!

Lämna ett svar