Timbro – frukostseminarium om välfärd

Nu är jag på ett frukostseminarium om kvalitet i välfärden som organisationen Timbro anordnar. De har gjort en studie om allmänhetens syn på kvalitet, tillgänglighet och påverkan. Nu presenteras undersökningen, om en stund kommenteras den av bl.a. fackförbundet Kommunals ordförande.

Lämna ett svar