Kårobligatoriet – avveckling!!

Idag kl. 11 håller högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg presskonferens. Han kommer då att presentera alliansens förslag för att avveckla kårobliagatoriet.

Frågan om kårobligatoriet vara eller icke vara har diskuterats under decennnier – bl.a. har flera statliga utredning tittat på hur ett avvecklande kan gå till och flera försök har gjorts i riksdagen för att avveckla obligatoriet.

Alliansens ambitionen är klar – obligatoriet ska avskaffas under den här mandatperioden. Kl. 11 idag tas det första steget. Jag vill inte förekomma Lars presskonferens men kan säga så mycket att vi med förslagen löser många av de viktiga frågorna kring studentinflytande, finansiering, skattevillkor och framförhållning som är helt avgörande för att kunna avveckla obligatoriet och samtidigt bibehålla den viktiga verksamhet som landets kårer och nationer gör.

Äntligen!

Lämna ett svar