Vårdval på gång att införas!

Idag debatterar riksdagen ett förslag om vårdval i primärvården. I korthet innebär detta att du och jag som patienter får rätt att själva vilken läkare vi vill besöka om vi blir sjuka. Vidare kombineras det med att det blir möjligt för sjukvårdpersonal att starta egna vårdcentraler – ett krav är självklart att grundläggande kvalitetskrav uppfylls.

Vårdval finns redan på flera håll i landet. Exempelvis har man haft friheten att själv välja läkare i Halland under många år – och det har skett med en stor framgång. Riksdagens kommande beslut innebär att denna möjlighet ska införas i alla delar av landet.

Jag tycker att detta är jättebra. I botten ligger en fortsatt skattefinansiering av sjukvården – men detta paras nu med att du och jag som patienter får rätt att välja vilken vårdcentral vi vill besöka. Lysande!

Lämna ett svar