Fordonsindustrin – problemen med SAAB och GM

General Motors (GM) framträdde i natt inför den amerikanska kongressen. I samband med detta presenterade deras chef Rick Wagoner också sin syn på SAAB Automobile. I korthet säger de att GM vill lämna SAAB.

Grunden för allt detta är den strukturkris som bilbranschen går igenom. De finansiella problemen har förstärkt problemen, med en ytterligare minskad försäljning men i grunden handlar detta om att det finns en global överkapacitet på bilproduktion samt att erbjudna bilar inte möter kunders förväntan på bl.a. mer miljövänliga fordon.

För SAAB:s ägare GM handlar det om att överhuvudtaget överleva. Därmed är det också en fråga om SAAB:s överlevnad.

I den mediala diskussionen i Sverige handlar och kommer mycket att handla om vad regeringen gör och inte. Vi har hört och kommer att få höra på sina håll att regeringen gör för lite och är passiv.

Jag ska kort försöka ge en lite fylligare bild.

För det första satsar alliansen på fordonsindustrins långsiktiga konkurrenskraft. Den forskningspolitik vi lagt fast i riksdagen innebär att 450 mkr avsätts varje år till fordonsforskning inom områden som material, IT och produktion. Detta är jätteviktigt för att AB Volvo ska kunna utveckla nya bra lastbilar och för andra aktörer i branschen.

Strax före jul fattade vi beslut i riksdagen, på förslag från regeringen, om ett “bilpaket”. Detta innehöll tre delar. Den första var att i ett bräde, utöver de årliga 450 mkr nämnda ovan, avsätta 3 miljarder kronor till fordonsforskning. Alltså – med samma logik bidra till att utveckla framtida teknologi för bra bilar, lastbilar, anläggningsmaskiner etc. Det andra var undsättningslån om 5 miljarder – främst riktat till leverantör som på grund av problemen för SAAB och andra hamnat i ekonomiska, och då främst finansiella, problem. Det tredje var lån till framtida fordonsutveckling om 20 miljarder.

Den sista biten är intressant. I den pågående debatten om SAAB kan man få intrycket att regeringen inte är beredd att agera för att stötta SAAB. Saken är den omvända – regeringen har tydligt sagt att de ovan nämnda 20 miljarderna finns att tillgå för SAAB – och för andra aktörer. För att få del av dessa lån ställs två skarpa krav – det första är att man ska kunna presentera en affärsplan som visar hur lånen kan ge nya modeller i framtiden, det andra att man själv är med och finansierar utveckling. I fallet SAAB har GM inte ställt upp på detta.

GM säger sig vilja skjuta till pengar för att komma ur SAAB. Och de vill att svenska staten, och därmed skattebetalarna ska ta över ansvaret. Detta handlar alltså inte om utveckling av nya bilar, utan snarare om att nära nog oförändrat driva vidare SAAB.

Man bör också betänka att SAAB under de sista 10 åren förlorat 25,5 mdr kronor – vilket motsvarar runt 20 000 kronor i förlust för varje såld bil.

Jag är en varm anhängare av fordonsindustrin. De är viktiga arbetsgivare och bidrar med skatte- och exportintäkter. Jag har en stor tillförsikt för att bl.a AB Volvo har en mycket ljus framtid. I linje med detta har jag agerat i riksdagen för att få till den fortsatta fordonsforskningen om 450 mkr per år och jag har jobbat med flera EU-relaterade frågor såsom rimliga avgaskrav för bilar och tunga fordon. Men min positiva inställning till fordonsindustrin innebär inte att jag rakt av kan köpa att skattepengar ska pumpas in i SAAB. Jag tycker att det vi gjort med forskningpengar, undsättningslån och de erbjudanden som getts GM för möjliga lån för framtida utveckling av SAAB är väldigt generösa – problemet är att detta kräver ett ansvarstagande från GM som de inte är beredda att ta. Tråkigt!

Lämna ett svar