Stäng Handelshögskolan!

På dagens GP debatt föreslår frilansskribenten Robert Johnsson att Handelshögskolan i Göteborg ska stängas. Han anser att studenterna lär sig fel saker, att skolan borde ta intryck av den finansiella krisen och i väntan på ändring av kursinnehåll borde stänga skolan!

Intressant, men ack så knasigt! Jag tror att vi var och en till mans har en del att lära, med facit i hand, kring hur de finansiella marknaderna fungerat eller snarare inte fungerat. Säkerligen kommer debatt och forskning framgent att gå på djupet för att analysera orsaker och verkan i det som varit.

Att stänga Handelshögskolan känns väl ändå att ta i? Skolan utbildar ekonomer inom flera områden såsom marknadsföring och nationalekonomi, men man utbildar också till andra yrken såsom jurister. Och artikelförfattaren tycks tro att det finns någon absolut sanning som lärs ut till blivande ekonomer. Saken är, eller borde vara, det omvända – en skolning i grundläggande ekonomiska teorier parat med en förmåga till kritiskt tänkande och analys. Dessutom är det rimligt att anta att dagens studenter får till sig viktiga perspektiv kring den finansiella krisen – helt enkelt att den undervisande personalen på olika sätt väver in de erfarenheter man kan dra.

Lämna ett svar