De rödgröna har en bit att vandra….

På debattsidan i dagens GP presenterar partiledarna i oppositionspartierna uppdragen till de arbetsgrupper de tillsatt. De ger där en väldigt övergripande bild av vad de vill.

Jag ska inte hacka på deras utspel. Istället kan jag konstatera att det är ett grannlaga arbete att forma en allians. Allians för Sverige skapades för fyra år sedan och det partierna gjorde ett stort förberedelsearbete inför valet 2006. Resultatet av detta är vad vi nu ser – ett tydligt mandat från väljarna som ligger till grud för regeringen och riksdagens arbete, men framförallt tydligt “inifrån” är den tillit som finns mellan oss allianskollegor. Tillit är viktigt för att klara de prövning det innebär att regera och ibland lösa ut svåra frågor.

Jag tror att oppositionspartierna har en lång väg att vandra. Från min horisont i riksdagens utbildningsutskott kan jag konstatera att de tre står på helt olika linjer i många viktiga utbildningsfrågor såsom betyg och synen på fristående skolor.

Alliansen berättade för väljarna vad vi ville göra före valet 2006, alltså inte “rösta på någon av så får vi se”. Alliansen kommer att gå fram gemensamt med en agenda inför nästa mandatperiod. Och det kommer att ställa krav på oppositionen att klara av att ge besked vad gäller ekonomi, skola, utrikespolitik, EU och en lång rad andra frågor – det blri svårt för dem, men bra för väljarna!

Lämna ett svar