Kärnkraft och annan energi

Ofta är det lätt att överdriva betydelsen av politiska händelser i nutid. Men i fallet om energifrågan tror jag att alliansen överenskommelse är och kommer att bli historisk.

Mycket av diskussion som följt har naturligt kretsat kring kärnkraft. Jag tror att det är viktigt att peka på att alliansen pekar ut att vi i Sverige ska ha en energiförsörjning på tre ben: vattenkraft, kärnkraft och ett tredje ben av olika andra förnyelsebara energikällor.

Vattenkraften är bra men levererar i stort så mycket som är möjligt redan. I överenskommelsen pekar alliansen på en höjd ambition i det tredje benet – exv. höjd ambitionen för utbyggnad av vindkraft rejält.

Sedan har vi kärnkraften. Härom året släpptes det knasiga så kallade “tankeförbudet”, alltså att det i lag var föbjudet att forska kring kärnkraft. Kvar har varit ett förbud mot utbyggnad och därmed ett läge där våra befintliga reaktorer får verka tills det inte är teknisk och ekonomiskt försvarsbart, alltså en 20-25 år ytterligare. Om inget görs nu riskerar vi att i att då stå i ett läge där en stor del av den svenska energiförsörjning avvecklas i snabb takt – en energiform som har nackdelar med lagring, men som är CO2-fri. Det alliansen nu gör är att föreslå att förbudet mot nybyggnation av kärnkraft tas bort – det kommer att bli möjligt att på platser där det redan finns reaktorer bygga nytt.

Sammantaget är detta ett viktigt besked, ett långsiktigt besked om tillgänglighet av energi till rimliga priser.

Igår kväll var det en duell på SVT Agenda mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin. Jag är part i målet, men…..jag tycker att Reinfeldt på ett bra sätt visade på vad alliansens överekommels innehåller och varför den är viktig. Sahlin däremot gjorde ett blekt intryck – särskilt noterbart var att hon la det mesta krutet på att kritisera och väldigt lite på att berätta vad hon själv vill – men tomma tunnoir skramlat ju mest brukar det heta!!

Lämna ett svar