Möte med utbildningsutskottet

Idagpå morgonen har vi haft sammanträde med utbildningsutskottet.

Mötet inleddes med att en person från den brittiska ambassaden i Stockholm gjorde en presentation av det brittiska skol- och utbildningssystemet. Detta som en förberedelse inför att vi åker till London i nästa vecka.

Därefter justerade vi ett betänkande om det nya betygssystemet. Med detta blir det en ny sjugradig betygsskala. Riksdagen debatterar frågan den 12 februari. Därefter beslut och sedan föberedelser av olika slag.

Sista punkt idag handlade om grundskola och högre utbildning – om några veckor ska vi slutligt behandla motionsförslag om dessa områden, och dagens hantering var det första steget då vi preliminärt säger vad vi tycker. Skol och utbildning berör, vilket märks på alla de motioner som riksdagsledamöterna väckte i höstas. Det handlar om skolplikt, drogtester, elevinflytande, friskolor, kunskapsmål, matematik, nya högskoleutbildningar och en lång rad andra saker!

Lämna ett svar