Ideologisk maktkamp i läroböcker

Webbplatsen Skolporten presenterar en intressant avhandling av Jörgen Mattler.

Mattler har i en avhandling studerat den ideologiproduktion som sker i läroböcker för svenska som andraspråk. Han har verkat som lärare i ämnet och har studerat böcker som använts mellan 1995 och 2005 och tittat på hur man i böckerna beskriver det svenska samhället.

Mattler menar att böckerna bland annat har ett tydligt löntagarperspektiv och pekar på att man betonar vikten av fackanslutning och framhåller socialdemokraterna som det enda politiska partiet. Han pekar också på en del generella slutsatser.

Upprörande och oroande är mitt omdöme! Vanligen går över 40 000 personer varje år i undervisning i svenska för invandrare (SFI). Kunskap om Sverige är viktigt tillsammans med språkutbildningen, men att ensidigt beskriva svensk politik är allt annat än rimligt!!!

Lämna ett svar