Regeringens åtgärder för att möta nedgången i ekonomin

Idag beslutade regeringen om förslag för att möta nedgången i ekonomin. Deras beslut och förslag ligger på regeringens webbplats.

Regeringen gjorde följande idag:

  • Beslutade om en proposition där de förslag om totalt 8,4 mdr som presenterades i december tydliggörs. Rimligen blir det en snabb behandling i riksdagen för att snabbt göra skillnad.
  • Lämnade ett förslag till Lagrådet om att arbetsgivare ska få generösa möjligheter att skjuta upp inbetalning av skatt – med målet att undvika eller lätta på problem med likviditet.
  • Uppdrag till Riksgälden att handha de tidigare aviserade så kallade undsättningslånen till företag inom fordonsindustrin med likviditetsproblem.

Alliansregeringen fortsätter att agera kraftfullt i det bekymmersamma läge vi befinner oss i. Förslagen är viktiga och gör skillnad. Dessutom sker på med ett fortsatt ansvarstagande för Sveriges finanser.

Lämna ett svar