Besök på forskningsfinansiären Formas

Idag har vi i utbildningsutskottet besökt forskningsfinansiären Formas. De fördelar i år runt 870 mkr till forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggnad. Det handlar om bidrag till forskartjänster och forskningsprojekt.

Under besöket gav personalen en bra bild av deras uppdrag, vad de satsar på, hur utlysningar går till och hur de följer upp och sprider resultat.

Lämna ett svar