Förslag till (m)-valsedel i EU-parlamentsvalet

Idag har den moderata nomineringskommittén presenterat sitt förslag till valsedel för (m) i valet till europaparlamentet den 7 juni. De fem översta platserna ser ut som följer:

  1. Gunnar Hökmark
  2. Anna Ibrisagic
  3. Christofer Fjellner
  4. Susanna Haby
  5. Hans Wallmark

Den 13 februari har moderaterna ett så kallat partiråd – det är ett slags årsmöte i miniatyr – som ska fastställa hur valsedeln slutligen ska se ut samt vilket proogram, vilka förslag, vi ska gå till val på.

Som göteborgare är det roligt att se att min kollega Susanna Haby finns med högt upp på listan. Bra är också att Christofer Fjellner ligger bra till – Coffe och jag har jobbat en hel del ihop med fordonsfrågor såsom utsläppskrav för personbilar och han är riktigt skärpt!

I februari får vi se vart detta landar!

Lämna ett svar