Debatt om högre utbildning och forskning #2

Dagens debatt i riksdagen om hela utbildningsområdet pågick i nästan 4,5 timmar!! Det blev två debattrundor – den första, där jag deltog, om högre utbildning och forskning, och den andra om allt från förskola till gymnasiet.

Riksdagen har webbsändingar från debatterna som man kan se i efterhand. Mitt anförande med efterföljande replikskiften som (s) och (mp) finns på riksdagens webbplats.

Lämna ett svar