Nya regler för arbetskraftsinvandring införs idag!

Idag, den 15 december, införs nya regler för arbetskraftsinvandring.

Reformen är den mest betydelsefulla inom svensk migrationspolitik på årtionden. Sverige har en historia av framgångsrik arbetskraftsinvandring, dock stängdes dörrarna i början av 1970-talet. Nu genomför alliansen förändringar som öppnar för personer utanför Europa att söka sig och stanna på den svenska arbetsmarknaden. Företagens rekryteringsbehov blir i styrande istället för den myndighetsbaserade prövning vi ser idag.

Reglerna blir också enklare för studenter från länder utanför EU/EES som vill ha arbets- och uppehållstillstånd. För dem som slutfört 30 högskolepoäng eller en fullföljt en termins forskarutbildning innebär reformen nya möjligheter att stanna och arbeta i Sverige.
Idag behöver de återvända till sina hemländer för att söka ett arbetstillstånd och sedan komma tillbaka för att påbörja ett arbete. Det förändras i och med reformen, så att de direkt härifrån kan söka om arbetstillstånd och stanna i Sverige för att börja sitt yrkesliv.

Min förhoppning är att de nya reglerna för arbetskraftsinvandring också ska ge landets lärosäten förbättrade möjligheter att rekrytera duktiga studenter och forskare till Sverige.

För att marknadsföra reformen har jag och min kollega Mikael Cederbratt som ansvarar för migrationsfrågorna för (m) i riksdagen skickat e-post till rektorerna för landets universitet och högskolor.

Lämna ett svar