Kraftfullt fordonspaket – placera forskningsbolaget i Göteborg!

Jag har kommenterat regeringens fordonspaket på följande sätt i kontakt med media:

  • Västsverige är navet i svensk fordonsindustri. Dagens kraftfulla satsning från regeringen är bra och nödvändig för fordonsindustrins överlevnad och framtid. Omfattningen av satsningarna överträffade mina förväntningar.
  • Jag utgår nu från att det föreslagna forskningsbolaget placeras i Göteborg. De 3 miljarder som avsätts till forskningen möjliggör en omställning till miljövänlig teknik som ger den svenska fordonsindustrin en bas för framtiden.
  • De undsättningslån som föreslås är helt avgörande för att lösa akuta likviditetsproblem hos många underleverantörer. Det handlar om enskilda företag som drabbats ekonomiskt på grund av att Saab och Volvo haft dålig kreditvärdighet.

Lämna ett svar