28 miljarder till svensk bilindustri!

Vid lunchtid idag presenterade finansminister Anders Borg och näringsminister Maud Olofsson regeringens paket för fordosnindustrin. Bakgrund vet vi alla – personbilstillverkarna Volvo Cars och Saab Automobile samt deras underleverantör är i kris.

Regeringen lägger idag ett paket i tre delar:

  • Regeringen har för avsikt att i aktiebolagsform bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet och annan verksamhet inom fordonsklustret och att tillföra denna verksamhet ett kapital om 3 miljarder kronor.
  • Regeringen ber om riksdagens bemyndigande att ställa ut statliga kreditgarantier till företag i fordonsklustret för upptagande av lån i Europeiska investeringsbanken för omställning till grön teknologi. Kreditgarantierna ska som mest kunna uppgå till 20 miljarder kronor och ställas mot fullgoda säkerheter och med marknadsavspeglande avgifter under normalt marknadsläge.
  • Regeringen ber om riksdagens bemyndigande att ge undsättningslån till företag inom fordonsklustret som befinner sig i ekonomisk kris på upp till 5 miljarder kronor. Lånen ska vara i enlighet med EG-kommissionens riktlinjer om statligt stöd och ges mot fullgoda säkerheter.

Mer information om regeringens satsning finns på regeringens webbplats. Kommentarer finns bland annat på GP och SvD.

Regeringens förslag är bra och nödvändiga. Staten ska vara aktiv, men inte äga bilfabriker. Med satsningen på forskning ges ytterligare möjligheter för bilindustrin att utveckla ny, miljövänlig teknik. Kreditgarantierna ger tillverkarna en möjlighet att klara likviditetproblem. Undsättningslånen är helt avgörande många underleverantör som på grund av SAAB och Volvos problem har svårt att få krediter.

Lämna ett svar