Alliansen satsar på jobb och omställning

Världen befinner sig i ett tufft läge med en pågående finansiell kris och en konjunkturnedgång. När regeringen presenterade budgeten för 2009 i september månad fanns oroande tecken och regeringen agerade utifrån detta – det syns tydligast i de väldigt omfattande reformer om 32 mdr kronor som förslagits och som riksdagen just nu behandlar. Bland satsningar finns rejäla tillskott till forskning och infrastruktur, ytterligare inkomstskattesänkningar och en hel del annat.

Läget har allvarligt försämrats under hösten. Utifrån det presenterade regeringen idag en stimulanspaket som omfattar ytterligare 8,3 mdr kronor 2009. Totalt är vi alltså uppe i 40 mdr kronor i satsningar på välfärd, forskning, skattesänkningar mm.

De förslag som alliansregeringen presenterade idag spänner över fem huvudområden:

  • Förstärkt stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa
  • Förstärkt stöd för långtidsarbetslösa
  • Förstärkning av yrkeshögskolan och gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux)
  • Förstärkta satsningar på infrastruktur
  • Förstärkt skatteavdrag för hushållstjänster i form av reparation, ombyggnader och underhåll av byggnader (ROT-tjänster).

Jag tycker att det är bra och nödvändigt att regeringen agerar. Vi har ett väldigt oroande läge. Nu kommer säkert en kritik om att det är “för lite”, men vi måste då komma ihåg två viktiga saker. Det första är att omfattande satsningar måste gå hand i hand med omsorg om de offentliga finanserna. Missköts statens ekonomi innebär det väldigt stora problem med förtroende för ekonomin i hushållen, risk för skattehöjningar och annat som tar bort effekterna av de föreslagna satsningar. Det andra är att man inte ska använda “allt krut samtidigt”. Det ska satsas stort på stimulanser, och det görs också, men viktigt är också att det finns pengar att göra mer saker om eller när det behövs till våren, till sommaren, till nästa höst eller lite längre fram.

Lämna ett svar