Ny lärarutbildning

Idag presenterade regeringens utredare förslaget till en ny lärarutbildning. Bakgrunden är att lärarna är en oerhört viktig resurs i skolan och att kvaliteten på dagens utbildning varit omdiskuterad. Det har därför funnits ett behov av en ny utbildning.

Jag har ännu inte satt mig in i detaljerna. Spontant verkar det dock vara ett intressant förslag. Utredaren resonerar vad jag förstår såväl om behovet av lärare som är speciellt inriktade mot exempelvis skolans första år som lärare som har djupa ämneskunskaper och undervisar exempelvis på gymnasiet. Vidare föreslår utredaren ett stopp i antagningen till dagens lärarutbildning i väntan på att den nya utbildningen är på plats. Jag tror att det är mycket klokt.

Lämna ett svar