Förenklade hushållsnära tjänster

Vi har i Sverige haft skattereduktion på hushållsnära tjänster ett tag. Reduktionen har gjort det förmånligt att ta in hjälp med städning och annan hjälp. Initiativet är bra, men reglerna som nu gäller är lite krångliga – som kund ska du betala, spara kvitton och i deklarationen begära skattereduktion. Ordningen fungerar men är onödigt krånglig.

Jag har därför tagit iniativ i riksdagen för att få till en förenkling bland annat genom att fråga finansministerna om han kan göra en ändring. Läs fråga och svar på riksdagens webbplats.

Glädjande kan jag konstatera att regeringen nu lämnat en proposition med förenklingar för hushållsnära tjänster. Alliansregeringens förslag är att skattereduktionen i framtiden ska ske direkt vid köpet, inte som idag i efterhand. Idag betalar du exempelvis 100 kronor och får reduktion på 50 kronor i efterhand. Den nya ordningen innebär att du direkt vid köpet betalar 50 kronor, att företaget sedan begär ut de resterande 50 kronorna från Skatteverket, och att du som kund får upp skattereduktionen per automatik i din deklaration. Bra och smart!

Lämna ett svar