Spetsutbildning i matematik på Hvitfeldtska?

Alliansen har tagit initiativ till att införa spetsutbildningar på gymnasiet. För oss utbildningspolitiken om att låta alla elever utvecklas utifrån sina förutsättningar. En del i det är att elever med särskitl fallenhet för exempelvis matematik ska få möjlighet att gå spetsutbildningar för att kunna utvecklas.

Regeringen har annonserat ut en möjligheter för skolor att ansöka om att få anordna dess spetsutbildningar. En av skolorna som sökt är Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Skolan aspirerar på en spetsutbildning inom just matematik. De har idag en särskild sektion för ämnet och ett bra, upparbetat samarbete med Chalmers.

Som riksdagsledamot kan och ska jag inte besluta om vilka skolor som får spetsutbildningarna – det gör andra. Däremot stöttar jag till fullo Hvitfeldtskas satsning. Jag tror att det skulle vara väldigt bra om vi kunde få en, eller flera, spetsutbildningar till stan.

Den 15 januari kommer beslut att fattas – läs mer på bland annat Göteborgs Postens webbplats.

Lämna ett svar