Arbetskraftsinvandring

Idag debatteras de nya reglerna för arbetskraftsinvandring i riksdagen. Om en dryg halvtimma ska vi fatta beslut i frågan.

De nya reglerna börjar gälla den 15 december. Reglerna innebär helt nya möjligheter för personer utanför EU/EES att söka sig till Sverige. Bland annat sker följande förändringar:

  • Personer utanför EU/EES kan få ett arbetssökningsvisum. De får då 3 månader på sig att söka jobb i Sverige. Om de får ett jobb får de sedan stanna i två år med möjlig förlängning. Viktigt att poängtera är att jobben de får ska vara med avtalsenliga löner, alltså ingen risk att de konkurrerar med lönedumpning.
  • Studenter och forskare som verkar i Sverige och är från länder utanför EU/EES behöver idag åka till hemlandet för att söka ett arbetstillstånd och sedan komma tillbaka. Detta ändras nu, så att de direkt från Sverige kan söka om arbetstillstånd och börja jobba i Sverige.

Jag tycker att detta är riktigt bra. Jag tror inte att några “horder” av folk söker sig till Sverige, däremot kommer det att ge möjlighet för personer med efterfrågad kompetens att söka sig hit samtidigt som enskilda arbetsgivare finner rätt personer. Jag tror också att dessa betydligt mer liberala regler också kommer att “lätta på trycket” på asylansökningarn – fler legala vägar att bygga en framtid här genom hederligt arbete gör att färre kommer hit som asylsökande.

Stor eloge till migrationsminister Tobias Billström för ett bra förslag!

Lämna ett svar