Debatterade rymd idag i riksdagen!

Idag deltog jag i en interpellationsdebatt i riksdagen. Debatten handlade om den framtida svenska rymdverksamheten.

Bakgrunden är att Sverige avsätter runt 800 mkr varje år till rymdforskning och rymdverksamhet. Det handlar om satelliter, väderballonger och mycket annat. En del i det svenska engagemanget är Sveriges deltagande i det europeiska Arianeprogrammet, ett program som syftar till att Europa ska få ett “eget tillträde till rymden”, alltså att inte vara beroende av amerikanare eller andra. Det finns ny förslag om att avveckla detta engagemang. Om så sker försvinner runt 150 arbetstillfällen på Volvo Aero i Trollhättan och ytterligare ett antal på gamla Saab Space i Göteborg.

Min ingång är att all rymdverksamhet måste utvärderas så att vi använder skattepengarna på bästa sätt. Jag ser gärna ett fortsatt deltagande i Ariane, men förstår också att det skulle innnebära en avveckling av något annat som säkert också kan anses viktigt. Det lite unika med Ariane är att det är en internationell samverkan samt att de svenska deltagande företagen kan använda sitt kunnande också utanför rymdsektorn.

Nu i november ska europas länder samlas för att komma överens om framtida gemensamma rymdsatsningar. Förhoppningsvis finns Sverige med i Ariane också framgent. Dock ska sägas att det i flera länder sker en översyn på samma sätt som i Sverige.

Fortsättning följer!

Lämna ett svar