Forsknings- och innovationspolitisk proposition klar!!

Idag presenterade regeringen den forsknings- och innovatinspolitiska propositionen. Propositionen sätter ramarna för svensk forskning under de kommande fyra åren. Propositionen innehåller bland annat en historiskt stor satsning på svensk forskning, en ny kvalitetstilldelning av forskningspengar, satsningar på kommersialisering och beskedet om en slopad högskolemoms.

Propositionen ger att 5 miljarder mer kommer att avsättas till forskning 2012 jämfört med 2008. Totalt innebär det 14,7 miljarder kronor mer under de kommande fyra åren. Noterbart är att detta är mer pengar än av vad socialdemokraterna sköt till i tre tidigare forskningspropositioner, under totalt 12 år. Bara tillskottet för år 2009 är större än hela den förstärkning som senaste socialdemokratiska forskningspropositionen innebar.

I propositionen gör alliansen bland annat följande nya satsningar:

 • Nya grundmedel till forskning till universitet och högskolor, 1550 mkr kronor
 • Satsningar på strategisk forskning inom medicin, teknik och klimat om 1800 mkr kronor
 • Nya pengar till statliga forsknigsfinansiärer om 675 mkr
 • Satsningar på infrastruktur inom forskningen om 150 mkr
 • Höjda grundanslag till industriforskningsinstitut om 200 mkr
 • Ett innovationpaket om 150 mkr
 • Slopad högskolemoms om 300 mkr
 • En satsning på forskningsanläggningen ESS om 175 mkr

Några saker är viktiga att peka på:

 • Universitet och högskolor får sammantaget rejäla resursförstärkningar vilket stärker deras ställning
 • Regeringen pekar med de strategiska satsningarna ut tre områden som är särskilt viktiga för Sveriges konkurrenskraft
 • En fördelning av forskningspengar i konkurrens införs som gör att pengarna går dit de gör störst nytta.
 • Den slopade högskolemomsen ger lärosätena ökade drivkrafter att samla in externa pengar
 • Satsningen på innovation ökar möjligheterna att nyttiggöra forskningsresultaten

Det ska bli intressant att läsa och höra reaktioner. Gissar att det kommer att finnas de som tycker att det satsas för lite, att vissa får för lite pengar jämfört med andra, att det är fel forskning som får för mycket, att det är för mycket styrning och att det är för lite styrning. Jag tycker att alliansen med propositionen ger ett avvägt bra förslag som långsiktigt stärker Sverige.

Lämna ett svar