GP om ekonomiska frizoner och vår motion

I dagens Göteborgs Posten (GP) skriver de i ledaren om min och Hans Rothenbergs motion om ekonomiska frizoner.

Göteborg är en väldigt segregerad stad. Skillanderna i skolresultat, inkomst, arbetslöshet, sysselsättning, sjuktal och annat skiljer sig markant mellan olika delar av Göteborg. Under år och årtionden har försök gjort för att förändra detta. Problemen kvarstår. För mig är detta oerhört bekymmersamt, särskilt för alla de unga personer i Göteborg som inte får en så bra start i livet som de skulle kunna få eller snarare borde kunna räkna med att få.

Under den allmänna motionstiden la därför Hans och jag en motion om så kallade ekonomiska frizoner. Detta innebär i korthet att för de allra mest utsatta områden ges undantag för skattekrav och andra lagkrav. Allt med målet att få en positiv utveckling. Vår partikollega i Göteborg Henrik Nilsson har också lagt ett liknande förslag i Göteborgs kommunfullmäktige som håller på att behandlas. Vårt förslag är rätt modest – vi vill att regeringen ska överväga möjligheten.

Jag tycker att GP:s ledare är väldigt träffande och läsvärd!

Lämna ett svar