Varsel på Volvo

I mitten av veckan meddelade Volvo personvagnar (Volvo Cars) återigen ett varsel. Denna gång överträffade omfattningen nog de flesta rykten och farhågor. Sett över några års tid innebär det att en 5-6000 personer har eller snart tvingas lämna Volvo Cars, vilket innebär att runt 1/3 av företagets medarbetare snart fått lämna.

Jag har jobbat väldigt mycket med fordonsrelaterade frågor under min tid i riksdagen – bland annat kring fordonsrelavant forskning och kommande utsläppsregler för personbilar.

Jag tycker att alliansen har bra medicin i den situation volvos medarbetare står i och de effekter det får på Göteborg och landet som helhet. På kort sikt handlar det om arbetsförmedling, fler platser på universitet & högskolor mm. Det handlar om stöd för de drabbade.

På något års sikt handlar det om byggande av infrastruktur – 2009 och 2010 kommer det att byggas vägar och järnvägar för 2 miljarder kronor i Göteborg, däribland en ny älvförbindelse.

Dessutom fortsätter satsningar på fordosnforskning – det blir 450 mkr varje år till utveckling av nya motorer mm. Med fordonsföretagens egna satsade pengar blir det nästan 1 miljard varje år för att bygga Volvo Cars och andra aktörers konkurrenskraft.

Sedan har vi frågan om utsläppskraven – vi moderater har tagit strid för biobränslen i de regler som ska börja gälla från 2012. Och regler från 2012 innebär att Volvo Cars ingenjörer redan nu jobbar med ny teknik för att klara kommande krav. Vill du se hur de svenska partierna agerat? Kolla då hur (v) och (mp) fullkomligt lämnat Volvo och Saab i sticket, och (s) är oklara. Dåligt!!

Lämna ett svar