Slopad högskolemoms – jackpot för Chalmers och Göteborgs Universitet!

Landets universitet och högskolor betalar idag en moms på 8% på externt insamlade pengar. Detta är något som skapat irritation hos såväl lärosätena som bidragsgivare. I alliansen har vi i vår utbildningsrapport som vi gick till val på sagt att denna högskolemoms ska avvecklas. Skälet är att ge lärosätena ökade drivkrafter att försöka samlade in pengar externt från stiftelser och andra, men också för att bidragsgivare ska veta att alla de pengar de ger kommer en viss skola till del.

Regeringen skrev i budgeten för 2009 att momsen ska bort, däremot inget exakt om när det sker. Därför passade jag vid torsdagen frågestunden på att fråga statsrådet Leijonborg när vi kan räkna med att högskolemomsen tas bort. Leijonborg gav beskedet, som var en nyhet, att momsen försvinner från den 1 januari 2009.

Min fråga och Leijonborgs svar finns på riksdagens webbplats (tal 46-49).

Vad betyder då detta? Jag har frågat våra lärosäten i Göteborg. Chalmers säger att de under 2007 betalade 19 miljoner kronor i högskolemoms och Göteborgs Universitet säger att de betalade “mellan 30 och 40 miljoner krornor”. Så – Leijonborgs besked innebär en jackpot för Göteborg, totalt blir det i ett bräde mellan 50 och 60 nya miljoner kronor till forskning i Göteborg. Bra, och mer blir det i den forskningsproposition som kommer om tre veckor.

Lämna ett svar