Riksdagsdebatt om Volvo och varslen

Idag har vi haft en debatt i riksdagen om de varsel som lagts inom fordonsindustrin. En socialdemokrat hade ställt en fråga till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om han givet varslen vill införa ett krispaket för Göteborg.

Som göteborgare var det självklart att delta i debatten för att ge min syn. Hela debatten finns om webb-TV på riksdagens webbplats. Sven Otto tryckte bland annat på att han och näringsministern ska besöka Göteborg snart, att regeringen satsar på yrkesutbildningar, och att arbetsförmedlingen och andra ska kraftsamla inom sina respektive uppdrag.

Jag valde att trycka på vad vi kan göra på medellång och lång sikt – det handlar om den nya infrastrukturen som byggs i Göteborg nästa år och det handlar om fortsatt forskning inom områden som är relevanta för fordonsindustrin. Vidare tryckte jag på hur viktig EU:s kommande utsläppskrav på bilar som är överlevnadsfråga – ett område där vi moderater tagit strid för biobränslebilar. Detta handlar om att bygga framtida konkurrenskraft för volvoföretagen, men också andra företag. Också för de företag som ännu inte är startade!

Lämna ett svar