Arbetslunch på franska ambassaden

Idag har jag varit på en arbetslunch på den franska ambassadens residens i Stockholm, se bilden. Skälet till mötet är det ordförandeskap i EU som Frankrike just nu har och deras ambitioner kring forskning. Mer i detalj planerar de en konferens i oktober kring polarforskning med såväl svenskt som franskt deltagande – det handlar rätt mycket om klimat ohc klimatförändringar och är intressant.

Under mötet fick jag också tillfälle att dryfta ett antal viktiga frågor. Vi pratade om utsläppskraven för personbilar som ju så sent som igår var uppe i europaparlamentets miljöutskott. Vi pratade om Volvo som ju genom sitt ägande av Renault Trucks är en mycket stor arbetsgivare i Frankrike – glädjande att höra var att ambassadören var väldigt påläst om Volvo och själv varit i Göteborg vid flera tillfällen.
Vi pratade också en held el om utbildning i allmänhet och språkutbildning i synnerhet. Jag kommer nu, efter dagens möte, jobbar vidare med ambassaden för att se hur språkutbildning i franska kan främjas i svenska skolor.

Lämna ett svar