Statsministers frågestund

Idag är det statsministers frågestund i riksdagen. Som sista frågeställare för dagen fick jag möjlighet att fråga statsministern om hans syn på friheten/autonomin för landets universitet och högskolor. Frågan utreds just nu och därför kan och vill inte statsministern ge detaljsvar eller låsa sig – helt naturligt. Däremot pekade han med rätta bland annat på att vi fattat beslut i riksdagen om ändrad tillsättning av lärosätena styrelser för att skippa den politiska styrningen och att vi i höst skjuter till historiskt mycket nya pengar till forskning som ju i någp mening ger lärosäten och forskare en större autonomi. Bra svar och en bra inriktning.

Lämna ett svar