Bra politisk uppgörelse om FRA!

Idag har vi haft extra möten med vår riksdagsgrupp om signalspaningen, den så kallade FRA-lagen. Den sista tiden har ett idogt arbete pågått inom alliansen i regeringen och riksdagen. Resultatet kom idag i form av en överenskommelserna mellan de fyra allianspartierna.

Jag tycker att det är en bra politisk överenskommelse om FRA som nu slutits inom alliansen. Det blir nu ytterligare 15 förändringar – bland mycket annat begränsningar av vad som FRA får signalspana på och en domstolsprövning av spaningen i förväg.
Jag tycker att det är ett styrketecken för alliansen att vi förmått få ihop en överenskommelse som vi nu är fullt eniga om i alliansen. Det visar på en imponerande stark förmåga att regera landet.

Vi får nu en lag för signalspaning som ger Sverige bra möjligheter att identifiera yttre hot, och att göra det med bra skydd för allas vår personliga integritet.

Avslutningsvis – låt mig gissa om det kommande spelet i media: Så här långt har den mediala bilden kretsat kring bristande integritet. När vi i alliansen nu är i hamn kan jag ge mig katten på att ledande journalister snart vänder det till att handla om att FRA-lagen nu blir för ineffektiv bland annat sett till polisen och SÄPO:s behov av underrättelser i kampen mot brottslighet.

Lämna ett svar