Framtiden för svensk fordonsindustri osäker!

EU kommer under hösten att fatta beslut om nya regler för utsläpp för personbilar. Praktiskt utformas lagen genom att europaparlamentet och EU-ländernas miljöministrar fattar det formella beslutet som sedan införs genom beslut i vår riksdag.

Utsläppskraven innebär att man i europa sätter en gräns för hur mycket en bil som säljs från 2012 och framåt får släppa ut. Beslutsfattarna jobbar nu en hel del på det praktiska finliret – det handlar om biobränslen, genomsnitt, kurvlutning och en hel del annat.

Jag har lagt mycket tid på denna fråga tillsammans med min partikollega Christofer Fjellner som är moderat europaparlamentariker. Jag träffar löpande fordonsföretag och en lång rad andra aktörer. Utmaningen ligger i att finna en bra balans mellan industrins förutsättningar och klimatåtaganden. En skarp fråga har varit hur etanolbilar ska behandlas. För att göra en lång historia kort riskerar den svenska etanolsatsningen gå om intet. Länge har det dock sett ut som att Fjellner m.fl. kunnat hitta en bra lösningen, men…

…nu har det blivit illa igen! Moderaterna kör en linje med hårda krav men möjlighet för en biltillverkare att få credit för bilar de gör som går på biobränslen. Klart och tydligt. Linjen som svenska sossar och de båda representanterna för folkpartiet och centerpartiet kör är varken klar eller tydlig.

De svenska tillverkarna Volvo Cars och Saab har storsatsat på etanol. I värsta fall blir det knappt något värt! Fjellner ger en bra sammanfattning av läget på sin blogg.

Vi moderater har bekänt färg – nu är det dags för de andra partierna att göra detsamma!!

Lämna ett svar