Besök på företaget Stena Bulk

Idag har jag varit på besök hos företaget Stena Bulk. De hade bjudit in ett antal personer från politik, myndigheter, branschorganisation, forskning mm. för en presentation och samtal kring oljetransporter i Östersjön.
Det var ett intressant besök. Stena är för göteborgarna mest känt för rederiet Stena Line, men de har också stora verksamheter inom andra områden. De är en av skandinaviens största privata fastighetsägare, de äger och driver en stor mängd fartyg, men är också en stor investerare i vindkraft – 200 stora vindmöllor ska de bygga de närmaste åren.
Besöket idag handlade som sagt om oljetransporter. Stena Bulk ville berätta mer om sitt så kallade “MAX-koncept”. Det avser fartyg som är betydligt säkrare än traditionella båtar, bl.a. då dessa fartyg har dubbla motorer, propellrar och roder. Genom att använda stora sådana fartyg skulle man kunna minska det totala antalet fartyg i Östersjön. Det är bra. Sedan hade vi också en bra diskussion kring miljöfrågor i stort – bl.a. hur Stena agerar och förhåller sig till bränslekvaliteter, klimatpåverkan och vad de gör internt för att agera mer energieffektivt. Jag blev med besöket betydlig kunnigare i sjöfartsfrågor.
På bilden syns en redovisning av en studie kring olyckor som skett inom sjöfartsnäringen, vad de berodde på och hur man skulle kunna minimera risken för liknande incidenter i framtiden.

Lämna ett svar