Alliansen vill satsa på medicinsk forskning

Inför den forsknings- och innocationspolitiska proposition som alliansregeringen lägger på riksdaegn bord i höst pågår nu beredningen för fullt i regeringskansliet. Och alla som känner sig kallade från universitet och skogsföretag till myndigheter och enskilda forskningsinriktningar påpekar nu hur viktiga just deras områden är. I det sammanhanget är det rätt skönt att alliansen på detta, liksom 17 andra områden, slutit en överenskommelse om politikens inriktning före valet 2006. Det som vi komer överens om, och fick väljarnas förtroende för, är det vi nu också ska genomföra.

Alliansens inriktning innebär bland annat följande:

  • De grundanslag som universitet och högskolor (UoH) får för att bedriva forskning behöver öka.
  • Den moms UoH idag betalar på externa pengar de plockar in för forskning ska tas bort – därigenom ökar deras drivkrafter till att samla in pengar utifrån. Och det är superbra.
  • De pengar som fördelas som grundanslag ska fördelas utifrån vetenskaplig kvalitet och i konkurrens – därigenom går pengarna dit de gör störst nytta.
  • Sverige ska göra stora satsningar på områden teknik och medicin, som är områden där Sverige är duktiga och där viktiga samhällsproblem löses.

I linje med överenskommelsen presenterade forskningsminister Lars Leijonborg igår, i bl.a. Svenska Dagbladet, att alliansen avser göra en stor satsning på den medicinska forskningen. Det som ett svar på resultatet från den utredning Olle Stendahl gjort kring klinisk medicinsk forskning. Jag tycker att det är bra att Leijonborg ger ett tydligt besked!

Lämna ett svar