Almedalen #7 – Borg lovar pengar till älvförbindelse

Årets almedalsvecka är nu slut. Veckan avslutades på ett bra sätt med det besked om satsningar på infrastruktur som finansministern igår gav i Visby under moderaternas ekonomisk-politiska seminarium.

I höst kommer alliansregeringen att lägga fram en så kallad “närtidssatsning” på infrastruktur. Konkret innebär det att pengar kommer att läggas på projekt som ska kunna börja projekteras eller byggas omgående.

Anders Borg pekade i Visby på att satsningarna ska ha ett samhällsekonomiskt värde samt att regeringen kommer att göra särskilda satsningar i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. De enda konkreta projekt han nämnde var en ny älvförbindelse i Göteborg och en ny hamnbana till Göteborgs hamn. Läs mer i Göteborgs Posten.

Mitt svar på detta är: Äntligen!

En nya älvförbindelse är viktig för att få trafiken att flyta bättre i Göteborg. Bilar kommer lättare fram, men lika viktigt är det för bussarna i kollektivtrafiken. En ny hamnbana är viktig för Göteborg, men kanske ännu viktigare för landet som helhet. 1/4 av alla export och import i Sverige går över hamnen i Göteborg. En ny hamnbana är avgörande för att klara en godsexpansion framgent och att också klara det på ett miljöbra sätt.

Vi ska inte ropa hej riktigt än, men klarar vi i alliansen att leverera dessa båda projekt i Göteborg har vi klarat något som (s) snackat om men aldrig klarat leverera under de senaste 15 åren!!

Lämna ett svar