Almedalen #3 – inrätta vetenskapligt råd & lys igenom innovationssystemet

I riksdagen arbetar jag en hel del med forskningsfrågor. I höst ska regeringen lägga fram en forsknings- och innovationspolitisk proposition som sätter ramarna för svensk forskning under de kommande åren. Just nu tycker alla man möter kring vad som “bara måste vara med”. Det är pengar, fördelning, myndighetsorganisation, grundläggande och tillämpade saker, och en hel del annat. Låt mig säga vad jag tycker med två konkreta förslag.

För det första – inrätta vetenskapligt råd. Det behövs en strategisk funktion i regeringskansliet som kan agera rådgivare åt regeringen i forsknings/innovationsfrågor. Idag finns ett Globaliseringsråd som gjort ett bra jobb, men som kommer att vara färdiga med sitt arbete i april 2009. Då säger jag – låt ett vetenskapligt råd ta vid där globaliseringsrådet tar slut. Jag tänker mig att man samlar duktiga personer från olika samhällssektorer i det vetenskapliga rådet. Dessutom tycker jag att alla svenskar som får nobelpris och andra stora pris ska bli självkrivna som rådgivare till regeringen.

För det andra – gör en översyn av det svenska innovationssystemet. Visst, hur handlingskraftigt är det av en politiker att efterfråga en utredning? Men, värt att tänka på är att det lappas och lagas. Många, inklusive mig själv kommer med idéer på skatter och avdrag ch en hel del annat. Vem tar helhetsgreppet. Den senaste samlade översynen gjordes 1987 och innan dess 1963. Jag tycker att man kan samla internationellt erkända personer som kan gå igenom vad vi i Sverige är duktiga och mindre duktiga på. Resultatet kan sedan ligga till grund för större förändringar som kan göras framåt kanske 2011, 2012. Vad som ska gälla 2009 och 2010 kan vi sedan hantera i de propositioner som är på gång.

Lämna ett svar