Volvo Cars varslar 2000 personer – dråpslag mot Göteborg

Volvo Cars har idag meddelat att de varslar sammanlagt 2000 personer om uppsägning. Volvo Cars har 24 000 medarbetare globalt och 17 000 i Sverige. Av de 2000 är det 1200 personer i Göteborg som berörs av varslet.

Volvo Cars har haft ekonomiska problem under en lång tid. Skälen är i korthet att man producerar i kronor och euro men säljer mycket i dollar och med en sjunkande dollarkurs betyder det mindre pengar in och samma mängd pengar ut och således minus på sista raden. Personbilsbranschen är också sådan att det är knivskarp konkurrens och överkapacitet, vilket gör att Volvo Cars och andra inte kan skjuta över kostnadsökningar såsom stigande råvarupriser och sämre dollarkurs på kunderna på det sätt som företag som arbetar med enbart företagskunder, såsom AB Volvo, kan göra.

Just nu är det fullt blås i media om varslet – GP, Svd, Aftonbladet, mm. mm.

Jag tycker att det är ett oerhört tråkigt besked Volvo Cars kommer med. Många personer kommer nu att tvingas lämna företaget. Samtidigt är det bra och riktigt att de agerar, för att göra vad de kan för att säkra företagets överlevnad.

Jag tror på fordonsindustrin. Visst har Volvo Cars och många andra aktörer i branschen problem. Dock kommer bilen att vara viktig också i framtiden. Många av lösningarna på våra klimatutmaningar ligger i nya och bättre produkter som Volvo Cars och andra utvecklar.

Lämna ett svar