FRA-omröstning (signalspaning) #2

Idag ska riksdagen ta ställning till förslaget om signalspaning. Jag vill med anledning av det återupprepa mitt statement.

Jag kommer att rösta för förslaget om signalspaning. Jag tycker att det finns ett logik i och ett behov av signalspaning för skydd mot hot mot Sverige.

Det förslag som vi har på vårt bord är ett förslag som ursprungligen framarbetades av (s) som har kompletterats med spärrar till gagn för den personliga integriteten såsom förhandprövning av spaningsupdrag, årlig rapportering till riksdagen och utvärdering av lagen 2011.

Till det ska läggas den överenskommelse alliansen gjort igår som innebär ytterligare förstärkningar av integriteten. Rent konkret innebär det bland annat uppdrag till Datainspektionen och inrättande av råd av parlamentariker som bda ska följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsperspektiv.

Med de modifieringar som gjort är det för mig ett avvägt lagförslag som jag är beredd att står för och rösta igeom i riksdagen.

Lämna ett svar