Replik på vår artikel om fordonsindustrin i dagens GP

Den 29 maj hade europaparlamentarikern Christofer Fjellner och jag en artikel i tidningen GP om fordonsindustrin och de kommande utsläppskraven. Har fått en hel del reaktioner på artikel från både för mig bekanta och obekanta personer.

I dagens GP fick Fjellner och jag svar på artikel genom en replik från socialdemokraterna Lars Johansson och Tomas Eneroth. Johansson och Eneroth kallar vår artikel för “moderat prat” som hotar jobben och hnvsar till förslag de lagt fram om pengar till bland annat fordonsforskning.

När det gäller statliga pengar så har (s) sina förslag och vi i alliansen har våra. Det blir en fortsättning på dagens fordonsforskning. Dessutom har vi avsatt 250 miljoner till utvecklingen av nya fordon och ytterligare miljoner till utvecklingen av batterier till hybridfordon.

Noterbart i Johansson och Eneroths artikel är att de inte nämner EU-förslagen till utsläppskrav. Den ödesfråga som mer än något annat kommer att påverka svensk och europeisk fordonsindustri under de kommande decennnierna. Vi vill med vår artikel peka på vilken utmaningen som vi står inför, och (s) nämner det över huvudtaget inte!!

Debatten fortsätter!

Lämna ett svar